About / Kontakt

                                     ABOUT / OM: 


Nature is a space of origin, consumption and recreation - through art I examine the spectrum of this. I work in medias such as: painting, performance and photogaphy. 


I am educated from the Funen Art Academy and Bellas Artes Madrid where I graduated in 2016. I lived and worked in Copenhagen for 10 years, and in 2020, I moved back to my childhood home in the forest in Jylland. Here I live and work in nature. 


/ DK


Naturen er et oprindelses, forbrugs og rekreativt rum - gennem kunsten undersøger jeg spektrummet af dette. Jeg arbejder med medier så som: maleri, performacne og fotografi.


Jeg er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Bellas Artes Madrid hvor jeg demmiterede i 2016. Jeg boede og arbejdede 10 år i København. I 2020 flyttede jeg tilbage til mit barndomshjem i skoven i Jylland. Her bor og arbejder jeg i naturen.