Embodied Nature part 2

"Embodied Nature - part 2"


August 2020 var jeg på residency OXER på udstillingsskibet Svartlöga i Ebeltoft - og Aarhus Billedkunstcenter. 


Intentionen var at male akvareller af planter og havliv - men som forholdede på et gyngende skib og det tætbefolkede by og naturliv omkring Ebeltoft trængte sig ind på mig - måtte jeg dreje mit projekt i en ny retning. 


Jeg tænkte på det antropocæne - på hvordan jeg så mennesket eller spor fra det uanset hvor jeg bevægede mig hen i området. 


Som reaktion, en leg og en slags flygt fra det uundgåelige, forestillede jeg mig en fremtid uden mennesket. En fremtid hvor alle vores teknologiske og maskinelle efterladenskaber, er vokset sammen med naturen og ånder og lever som en stor organisme.


Det blev til en skulptur, der bød på et brudstykke af denne dystopiske forestilling. En skulptur af naturmateriale og teknologi fra skibet. 


Som afslutning på opholdet lavede jeg en artisttalk og en workshop. Workshoppen handlede om hvordan vi med et barns nysgerrighed, kan tilgå naturen og vores realtion til den på anden vis end vi som regel kan som voksne.



Fra d. 17-27 august har Svartlöga/OXER i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter, haft kunstneren Kamilla Askholm Jørgensen på residency på skibet. Ombord beskæftigede Kamilla sig med sit dokumentariske arbejde med planter og relation til naturen, via tegning/akvarel, skriftlige beskrivelser, skulptur, video og fotografi, kropslige interaktioner og guidede oplevelser ud i barndommens relation til, og erindring af, naturen. Kamillas feltarbejde langs kysterne omkring skibet ved Ebeltoft lod sig mærke af menneskets tilstedeværelse i naturen og hvordan den er altoverskyggende. Med denne indsigt, og med tanke på den Antropocæne epoke, skabte Kamilla en futuristisk skulpturel fortælling ombord, der kombinerede feltarbejdets indsamlede organiske materialer med objekter fra skibet. Skulpturen her er en videreudvikling af det samme værk. Videomaterialet skabt under opholdet vil til vinter blive samlet til en kortfilm og blive vist på skibet.


Om opholdet:


https://www.svartloga.dk/residency


https://www.facebook.com/page/468641856524368/search/?q=kamilla%20askholm%20j%C3%B8rgensen


Med Svartlöga på Juxtapose Art Fair, Aarhus, 2021: 


https://www.juxtaposeartfair.com/platform_oxer