Sensitive Human Rigths

"Sensitive Human Rights" Sisters Academy - The Boarding School, Den Frie UDstillingsbygning 2017


Gæsteunderviser hos Sisters Academy. Analogt univers, derfor ingen billeder derfra. 


Workshop med elever på skolen omkring det sensitive i menneskerettigheder - alt det der ikke står i konventionerne. 

Jeg lavede små bøger med et udvalg af artiklerne fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Med udgangspunkt i disse udviklede nogle elever og jeg et symbol og en samtale om det sensitive og personlige, der ikke ikke altid tages hensyn til eller tydeliggøres. 


http://sistersacademy.dk/about/den_frie/